Condicions d'ús


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MARTA CASTELLANO BLAS informa de que és titular del website WWW.CLIPSANDPAPER.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, MARTA CASTELLANO BLAS informa de les següents dades: MARTA CASTELLANO BLAS, con CIF 46972284M, i domicili social a MARTA CASTELLANO BLAS; C/ RIERA BASTE, 2, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@clipsandpaper.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS La navegació, accés i ús per les websites el website de MARTA CASTELLANO BLAS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines MARTA CASTELLANO BLAS, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web MARTA CASTELLANO BLAS proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

MARTA CASTELLANO BLAS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su websitei declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MARTA CASTELLANO BLAS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseq¨uència, MARTA CASTELLANO BLAS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

MARTA CASTELLANO BLAS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

MARTA CASTELLANO BLASes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, MARTA CASTELLANO BLAS informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites MARTA CASTELLANO BLAS no serè preceptiva la instal•lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MARTA CASTELLANO BLAS informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat MARTA CASTELLANO BLAS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, MARTA CASTELLANO BLAS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: MARTA CASTELLANO BLAS; C/ RIERA BASTE, 2, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a MARTA CASTELLANO BLAS Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés MARTA CASTELLANO BLAS

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MARTA CASTELLANO BLAS es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.MARTA CASTELLANO BLAS, té el seu domicili a SANT BOI DE LLOBREGAT.